kr 0
Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

Integritetspolicy

Quantum Mineral integritetspolicy / information om användning av DGPR, cookies m.m.

INLEDNING
Denna integritetspolicy förklarar hur Quantum Mineral behandlar dina personuppgifter. Policyn vänder sig till dig.

 • Som är med i vår ev. kundklubb.
 • Är mottagare av vårt nyhetsbrev.
 • Som besöker vår hemsida, våra plattformar eller sociala medier.
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t.ex. via vår kundtjänst, support etc.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftning (DGPR nedan).

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom vår policy. Om du har några frågor om hur dina person-uppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i denna information.

HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all information som direkt/indirekt dvs. tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till dig t.ex. kontakt och adressuppgifter och köp historik etc. OBS!!! Vi behandlar inte några personnummer.

I det här avsnittet förklarar vi hur dina kontakt och adressuppgifter och köp historik etc. används för att vi ska kunna ge dig relevant information och erbjudanden.

Vilka kategorier av uppgifter behandlar vi och till vilka ändamål?
När du väljer att bli medlem i vår kundklubb, inhämtar vi ditt samtycke till profilering för att kunna skicka dig anpassad marknadsföring, på det sätt som beskrivs längre ner.

Nedan följer exempel på vilka kategorier kontakt och adressuppgifter etc. som vi behandlar, för vilka ändamål det sker.

När du är kund och handlar av oss
När du är kund, köper produkter och/eller tjänster till dig eller andra behandlar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, e-postadress, mobilnummer, kontaktuppgifter, medlemskap i kundklubb, betalningsinformation (Visa/Mastercard/American Express, PayPal, Faktura, Direktbank Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken, samt eventuellt annan form av nödvändig information.
 • I det fall användaren är inloggad vid köptillfället kan användaren frivilligt spara sina betaluppgifter och således genomföra ett enklare köp. En inloggad användare kan även lägga till kontakt och adressuppgifter såsom, adress, fullständigt namn, mobilnummer, postort samt nationalitet. 
 • Uppgifter om ditt köp, eller tillvalsprodukter, events, tidpunkt, datum, medlemskap.
 • Uppgifter vi inhämtar från externa källor om du bokar t.ex. en session.

Om du lämnar information om en annan person, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga.

Vi behandlar din kontakt och adressuppgifter för att:

 • Administrera vår kundrelation med dig, t.ex. att identifiera dig som kund eller för ta betalt för de produkter eller tjänster du använder (hantera fakturor och betalningar).
 • Hantera och leverera tjänsten i enlighet med avtalet, t.ex. genom att skicka produkter, genom att tillhandahålla ev. tilläggsprodukter.
 • Meddela dig om förändringar i ditt köp etc.
 • Meddela dig om eventuella förseningar av leveranser produktinformation.

När du är medlem i vår kundklubb eller mottager vårat nyhetsbrev.
Så behandlar vi nedanstående kontakt och adressuppgifter om dig.

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. e-postadress, kön, adress, postnummer, namn, mobilnummer, postort samt land.
 • betalningsinformation om du valt alternativet ”Spara mina kortuppgifter” i betal lösningar (frivilligt).
 • Kundnummer och lösenord om du är medlem eller blir medlem.
 • Uppgifter om köp historik eller hur du annars använder våra tjänster, t.ex., tillvalsprodukter m.m.
 • kontakt och adressuppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemskap, sparas bara så länge som du är medlem. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap.
 • Kontouppgifter som lämnas i samband med prenumerationer av våra produkter behandlas- och hanteras av oss och personuppgiftsbiträdet. Uppgifterna sparas bara så länge som du är prenumerant eller har månads, kvartal eller ett års
 • -abonnemang. Prenumerationen kvarstår tills kundens bindningstid upphört. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev.

Vi behandlar din kontakt och adressuppgift för att:

 • Administrera vår kundrelation med dig, t.ex. order, leveranser, köp historik.
 • Marknadsföra våra tjänster via email och sms/mms men som du kan välja bort.
 • Analysera och gruppera köpstatistik, denna statistik är däremot inte baserad på individnivå utan större grupper (uppgifter kan alltså inte härledas till en speciell person), för att kunna utveckla våra produkter och tjänster.
 • Erbjuda ett smidig köp etc. genom ev. digital kommunikation före, under och efter ditt köp.

När du besöker vår hemsida

 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies se avsnitt ”Coockis”
 • Uppgifter som du själv lämnar till oss vid köp, inloggning, kontakt med kundsupporten, användning av webb, medlemsregistrering eller vid anmälan till vårt nyhetsbrev.

Vi behandlar din kontakt och adressuppgift för att:

 • Erbjuda relevant kommunikation i form av e-postutskick med relevanta erbjudanden, e-postutskick med påminnelser om ditt köp och eventuellt om ditt påbörjade köp som ej avslutats, banners, annonser, inlägg i sociala kanaler, sms mm.

När du kommunicerar med oss
När du på annat sätt kommunicerar med oss, t.ex. via vår kundtjänst behandlar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, betaluppgifter, telefonnummer, e-postadress kontaktuppgifter och information om ditt ärende.

Vi behandlar din kontakt och adressuppgift för att:

 • avhjälpa fel och hantera klagomål, reklamationer, feedback och frågor om produkter.

När vi har en skyldighet enligt lag
I vissa fall behandlar vi också din kontakt och adressuppgift när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller när polis, tull, säkerhetspolis eller annan berättigad myndighet begär information vid misstanke om brottslighet.

Hur länge vi sparar vi dina personuppgifter?

Din kontakt och adressuppgift lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med köpet, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag eller för att kunna hantera reklamationer. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

 • Kunduppgifter sparas så länge du är kund hos oss och vissa sparas i upp till 36 månader därefter.
 • Bokföringsdata sparas för en period om 10 år inklusive innevarande år.
 • Medlemsdata sparas så länge du är medlem i vår kundklubb, därefter tas den bort.
 • Är du mottagare av nyhetsbrevs sparas dina uppgifter så länge du inte aktivt väljer att avregistrera dig.

Till vem lämnar vi ut din kontakt och adressuppgift?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Externa samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Bolag som hanterar betalningslösningar för din räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina betaluppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Om vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Hur skyddar vi din kontakt och adressuppgift?

Vi skyddar integriteten för användarna av vår webbplats och anslutna system med tekniska och organisatoriska åtgärder. För att garantera säker överföring av dina uppgifter använder vi krypteringsprotokollet SSL. Denna metod används med framgång överallt på internet. Alla personuppgifter (namn, adress, betalningsuppgifter etc.) krypteras alltså och kan därmed överföras säkert på internet. Symbolen med det stängda hänglåset i den undre fönsterlisten i webbläsaren visar att du har en krypterad uppkoppling.

COOKIES
Vi använder cookies på våra hemsidor. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på hemsidan. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på våra hemsidor, analysera besöksmönster samt förbättra hemsidans funktionalitet och användarens upplevelse av hemsidorna. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera hemsidorna.

Den information som samlas in via cookies på våra hemsidor används endast för vårt ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när du stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

De cookies som huvudsakligen använder på vår hemsida beskrivs nedan.

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

WEBBANALYS
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. kakor, textfiler som sparas i din dator och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. På uppdrag av ägaren till denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter över aktiviteten på webbplatsen och för att erbjuda andra med webbplatsanvändningen förknippade tjänster gentemot webbplatsägaren. IP-adresser som överförs inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data hos Google. I din webbläsare kan du förhindra att kakfiler sparas i datorn. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan utnyttja alla funktioner på vår webbplats i full omfattning.

Läs information om hur Google använder data, samt information om hur du kan blockera cookies från Google Analytics https://policies.google.com/privacy?gl=se

SOCIALA NÄTVERK
Våran webbplats bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Facebook, och Youtube. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda våra cookies. Vi har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. Du bör kontrollera relevant tredje parts webbsajt(er) för ytterligare information om dessa cookies och om hur du kan välja bort mottagandet av dem.

Mer information om vilka datauppgifter som samlas in och för vilka ändamål samt om Facebook, Google, Twitter, Youtube samt Instagrams vidare bearbetning och användning av data och de inställningsmöjligheter som du kan använda för att skydda din personliga integritet finns i sekretesspolicyn för respektive bolag som du hittar via följande länkar:

Läs mer om YouTube    Läs mer om Facebook
Läs mer om Google     Läs med om Instagram

BETALNING
De kreditkortsuppgifter som lämnas i samband med bokning och betalning av köpet sparas inte, utan skickas direkt till betaltjänstleverantören. Vi använder betaltjänstleverantörerna Pay Pal (Visa/Mastercard, Autopay, American Express, Direktbank eller Swish. För information om Pay Pal behandling och hantering av personuppgifter hänvisar vi till Pay Pal sekretesspolicy. https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

TÄVLINGAR
Vår webbplats kan innehålla meddelanden om kampanjer etc. som du kan delta i frivilligt. Vi använder den information du lämnar för att genomföra tävlingar (till exempel för att kontakta dig om du har vunnit). Vinnaren av tävlingen kan komma att presenteras på vår webbplats och på våra sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter). Vid publicering av namn kontaktas vederbörande innan för ett samtycke. Dialogen kring samtycket mellan vinnaren och våra medarbetare raderas efter sex månader efter avslutad tävling.

KUNDUNDERSÖKNINGAR
I samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer via länk eller per e-postutskick) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar din kontakt och adressuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten el. kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig
 • Informera om och erbjuda dig nya erbjudanden eller aktivitet.
 • Ta fram statistik från erbjudanden, aktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

DINA RÄTTIGHETER
Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt till registerutdrag, rättelse och radering av kontakt och adressuppgifter. Du har och kan även begära att vår behandling begränsas, begära rätt till dataportabilitet (om du tillfört uppgifter själv), invända mot vår behandling och inge klagomål till tillsynsmyndighet. Vissa av rättigheterna gäller bara i vissa situationer, om vi t.ex. har en skyldighet att enligt lag spara en viss uppgift eller ska kunna hantera en reklamation så kan vi inte radera sådan.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – rätt att få bekräftelse på och information om din kontakt och adressuppgift.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
 • Rätt till begränsning – en rätt att kräva att kontakt och adressuppgift begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att kontakt och adressuppgift flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina kontakt och adressuppgift inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

KONTAKTUPPGIFTER
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är vi som anges som ansvarig för den tjänst du använder eller webbplatsen du besöker. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina kontakt och adressuppgift, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga hos oss eller övriga kontaktuppgifter, är du välkommen att kontakta Dataskyddsombudet för respektive användare av dina kontakt och adressuppgifter. Epost: info@qpsweden@gmail.com

UPPDATERINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN
Denna integritetspolicy uppdaterades senast den [2018-08-23] och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi meddela dig 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.